Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Osnove Python programiranja kroz Hidrologiju

Kategorija: Projekti

Kroz ovu ljetnu školu naučiti ćete prve korake programiranja u programskom jeziku Python, kroz zanimljive primjere iz Hidrologije.

Izvođač: Karlo Leskovar, mag.ing.geoing.


Ciljana skupina: studenti tehničkih fakulteta, maturanti, svi koji žele početi programirati ()

Kratak opis:
Cilj ove ljetne škole je upoznati polaznike s osnovama programiranja u Pythonu te dati okvir kako na jednostavan način zamijeniti programe za proračunske tablice. Prikazati će se kako stvarne hidrološke podatke učitati, analizirati te ispisati u dijagram. Dodatno razviti će se osnovni model predviđanja temeljen na linearnoj regresiji, polinomskoj regresiji, metodi K najbližih susjeda te shemama odlučivanja. Razvijani modeli će se evaluirati kako bi se utvrdila njihova točnost.

Kratak program:

 1. Kratak uvod u Hidrologiju i programski jezik Python
  • Što je Hidrologija?
  • Što je Python?
  • Instalacija potrebnih alata - postavljanje Python razvojnog okruženja (programming environment)
  • Jupyter Notebook i Anaconda (vrste ćelija u Jupyter Notebooku, upoznavanje sa sučeljem)
  • Pokretanje prvog programa (skripte)
 2. Osnovni oblici (tipovi) podataka u Pythonu
  • Riječi (string)
  • Brojevi (integer, float, double)
  • Varijable
 3. Strukture podataka
  • Liste (eng. list)
  • Riječnik (eng. dictionary)
  • N-torke (eng. tuples)
 4. Kontrola toka programa i petlje
  • If-else
  • for petlja
  • while petlja
  • funkcije
 5. Knjižnice NumPy i Pandas – rad s nizovima i tabličnim podacima – učitavanje datoteka (.csv, .xlsx)
 6. Osnove ispisivanja dijagrama – matplotlib.pyplot
  • Linijski dijagrami
  • Scatter dijagrami
  • Stupičasti dijagrami
  • Višestruki dijagrami
 7. Osnove strojnog učenja – regresijske metode – knjižnica scikit-learnn
  • Linearna regresija
  • Polinomska regresija
  • K-neighbors
  • Sheme odlučivanja – decision tree
  • Evaluacija modela – MSE, MAE, r2

   Skripta