Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi)

Kategorija: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA
Projekt je usmjeren na razvoj tehničkog rješenja solarne fotokatalize, kao četvrtog stupnja pročišćavanja voda u cilju maksimalnog smanjenja rizika po okoliš. Intenzifikacija procesa solarne fotokatalize uključuje razvoj gotovih fotokatalitičkih oblika iz nanokompozita TiO2/CNT i primjenu aditivnih tehnologija. Na principima kružnog gospodarstva, razvit će se tehnologija proizvodnje CNT-a kao novoga proizvoda iz otpada. Integralni pristup inženjerstvu okoliša zaokružuje rješavanje problematike mikroonečišćivala prisutnih u površinskim vodama i izlaznim tokovima s pročistača.

Službenu stranicu projekta OS-Mi pogledajte na poveznici i pratite zanimljive sadržaje.

Trajanje projekta:
20.12.2019. - 20.12.2022.

Nositelj projekta:
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partneri:
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Institut Ruđer Bošković
Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Izvor financiranja projekta:
Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.
Europski strukturni i investicijski fondovi
Ulaganje u Znanost i inovacije

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Posredničko tijelo razine 2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Ukupna vrijednost projekta: 8.518.482,20 kuna
Ukupni udio bespovratnih sredstava: 6.056.339,23 kuna

Voditelj projekta:
Izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić

Suradnici s GFV-a:
Prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Izv.prof.dr.sc. Igor Petrović
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
Izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić
Izv.prof.dr.sc. Ivan Kovač
Izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač
Doc.dr.sc. Jelena Loborec
Doc.dr.sc. Mario Gazdek
Doc.dr.sc. Robert Pašičko
{{ivana-melnjak}}
Dr.sc. Denis Težak
Lucija Radetić, mag.ing.geoing.
Kristina Miklec, mag.ing.amb.
Dr.sc. Karlo Leskovar