Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Smjer Upravljanje vodama

Kategorija: Diplomski studij

Po završetku ovog smjera stječu se kompetencije za sljedeće djelatnosti:


  • primijenu legislative iz područja vodnog gospodarstva;
  • projektiranje, planiranje i izvođenje vodoistražnih radova u vodonosnicima međuzrnske, pukotinske i pukotinsko-kaverozne poroznosti u svrhu zaštite i korištenja vodnih resursa;
  • planiranje, nadziranje i organiziranje geofizička istraživanja u svrhu vodoistražnih radova i temeljenja graditeljskih i hidrotehničkih objekata;
  • projektiranje, planiranje i nadziranje izvođenja projekata melioracijskih i regulacijskih sustava te sustava vodoopskrbe i odvodnje;
  • praćenje, analiziranje i vrednovanje rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • sudjelovanje u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima i hidroloških studija riječnih bazena;
  • organiziranje podataka o vodnim objektima i pojavama u baze podataka i izrada GIS projekt za potrebe vodnog gospodarstva;
  • izrada geostatističke prostorne analize promjene koncentracije onečišćivala, karte prirodne i specifične ranjivosti, opasnosti i rizika vodonosnika, te primijena geokemijske metode u istraživanju vodnih resursa i tla;
  • izrada matematičkog modela vodonosnika međuzrnske poroznosti, te sudjelovanje u projektima zaštite izvorišta pitke vode;
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima iz područja inženjerstva okoliša i istraživanja vodnih resursa.


Novosti i objave

13. I. 2021. Obavijest o ishodu natječaja za radno mjesto

Autor objave: Dubravka Zegnal

Sukladno natječaju raspisanom 04.12.2020. i na temelju razgovora sa kandidatima, dekan je donio Odluku o zapošljavanju Tatjane Kreč, mag.oec., na...
+

13. I. 2021. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ

Autor objave: Dubravka Zegnal

Za zapošljavanje jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – Stručni suradnik, interni naziv: Stručni suradnik u računovodstvu...
+

13. I. 2021. HRZZ - Otvaranje natječaja IPCH-2021-04

Autor objave: Dubravka Zegnal

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Swiss National Science Foundation (SNSF) a u okviru...
+

8. I. 2021. Javna obrana istraživačkog seminara na PDS

Autor objave: Iva Majer

Javna online obrana istraživačkog seminara doktorandice Melite Srpak na doktorskom studiju Inženjerstva okoliša održat će se u ponedjeljak 18....
+

5. I. 2021. Produljenje rada od kuće i nastave na daljinu

Autor objave: Ivana Melnjak

Zbog nastavka nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane bolešću COVID-19, donesena je nova odluka o privremenom ograničenju većine fizičkih...
+

23. XII. 2020. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ

Autor objave: Dubravka Zegnal

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto I....
+