Go to the main Content

<< Back to the home page

SVEČANA PROMOCIJA diplomanata sveučilišnog studija Inženjerstvo okoliša 14. lipnja 2024.

Author of Announcements: Iva Majer, 04.06.2024. in category: Događaji

Dana 14. lipnja 2024. godine, s početkom u 11,00 sati, u Velikoj predavaonici Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se svečana promocija prvostupnica i prvostupnika te magistri i magistara inženjera inženjerstva okoliša sveučilišnog studija Inženjerstvo okolišakoji su diplomirali u mjesecu srpnju i rujnu 2023. godine.

Na svečanu promociju diplomanti su obavezni doći 1 sat prije početka svečane promocije u Studentsku referadu radi preuzimanja toge.

Promoventi diplomskog studija trebaju sa sobom ponijeti kapu koji su dobili prilikom svečane promocije na prijediplomskom studiju.

Uzvanici – mogu ući u dvoranu 15 minuta prije početka svečane promocije.