Go to the main Content

<< Back to the home page

4. međunarodna konferencija VODE U OSJETLJIVIM I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Author of Announcements: Karlo Leskovar, 20.09.2023. in category: Događaji

Na mrežnoj stranici konferencije: www.wspa2024.org postavljena je DRUGA OBAVIJEST o konferenciji, koja potencijalnim autorima i sudionicima konferencije daje relevantne informacije o konferenciji, uključujući informacije o: programu konferencije, tematskim područjima i temama konferencije; pozvanim predavačima po temama; pripremi i predaji sažetaka i cjelovitih radova, mogućnostima publiciranja cjelovitih radova u međunarodnim IWA-inim časopisima (na engleskom jeziku), kao i u časopisu Hrvatske vode (na hrvatskom jeziku), radionici i okruglom stolu, koji se održavaju u okviru konferencije; o post konferencijskim stručnim ekskurzijama. Na mrežnoj stranici konferenciji, u meniju: Program konferencije, nalaze se: nazivi predavanja, sažeci, ključne riječi te kratak biografski opis pozvanih predavača konferencije.

Zaprimanje sažetaka za konferenciju je u tijeku, a rok za zaprimanje je 30. rujan 2023. godine.