Go to the main Content

<< Back to the home page

Javna obrana teme doktorskog rada - Ana Selak

Author of Announcements: Iva Majer, 08.01.2024. in category: Događaji

Javna obrana teme doktorskog rada pod naslovom Nova organska onečišćivala u krškim podzemnim vodama Hrvatske“ u postupku stjecanja doktorata znanosti doktorandice Ane Selak održati će se u ponedjeljak, 15. siječnja 2024. godine u 11:00 sati u Velikoj vijećnici (III. kat) na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hallerova aleja 7, Varaždin.


Linked Documents:

Obavijest - Javna obrana teme doktorskog rada Ana Selak.pdf