Go to the main Content

<< Back to the home page

IZVJEŠĆE TERENSKE NASTAVE ZAVODA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

Author of Announcements: Karlo Leskovar, 09.11.2023. in category: Aktualno

Zavod za Upravljanje vodama organizirao je terensku nastavu za studente prve i druge godine diplomskog studija Inženjerstvo okoliša iz kolegija Pročišćavanje otpadnih voda, Vodoopskrba i odvodnja, Zaštita podzemnih voda, Hidrogeologija krša, Upravljanje vodama i Hidrologija riječnih bazena. U ovom obliku terenske nastave studentima se prikazala kompleksnost i interdisciplinarnost djelatnosti Upravljanja vodama. Posjetom Laboratoriju Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer studenti su upoznati s načinom nadzornog, operativnog i istraživačkog monitoringa na razini RH i postupcima prikupljanja , pripreme i analize uzoraka za određivanje stanja voda, a sve u skladu s propisima i programima EU. Zatim se posjetio Uređaj za pročišćavanje voda grada Ogulina koji je specifičan jer ima IV. stupanj pročišćavanja otpadnih voda nanofiltracijom te ispušta pročišćenu vodu u vrtaču, odnosno direktno u podzemlje. Detaljnim obilaskom pročistača, studenti su upoznati ne samo s pročišćavanjem otpadnih voda nego i s problemom zbrinjavanja otpadnog mulja koji nastaje kod pročišćavanja. Zatim se posjetilo jezero Sabljaci i rijeka Zagorska Mrežnica te se ispričao način regulacije nekadašnje rijeke ponornice kako bi se napravila akumulacija Sabljaci za hidroenergetske potrebe. Na izvorištu Zagorske Mrežnice, koje je obuhvaćeno za vodoopskrbu stanovništva, studentima se detaljno prikazao vodozahvat, crpna stanica te kontrola vodoopskrbne mreže vodovoda grada Ogulin i okolnih mjesta. Na kraju se posjetio Đulin ponor u gradu Ogulinu, čime se zaokružila priča oko hidrogeologije krša te same kompleksnosti upravljanja i zaštite voda.