Go to the main Content

<< Back to the home page

Javna obrana istraživačkog seminara Dine Bosilja

Author of Announcements: Iva Majer, 19.03.2024. in category: Događaji

Javna obrana istraživačkog seminara doktoranda Dine Bosilja s temom pod naslovom Procjena slijeganja bioosušenog komunalnog otpada podvrgnutog procesu dugotrajne konsolidacije Asaoka i Hiperboličkim modelom održati će se u utorak, 26. ožujka 2024. godine u 13.30 sati u Predavaonici 3 na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Obavijest o održavanju javne obrane istraživačkog seminara