Go to the main Content

<< Back to the home page

JAVNA OBRANA ISTRAŽIVAČKOG SEMINARA – ANA SELAK

Author of Announcements: Dubravka Zegnal, 07.12.2021. in category: Doktorski studij - novosti

Doktorandica Ana Selak održati će javnu obranu istraživačkog seminara pod nazivom Specifična mikroonečišćivala u vodama – pregled dosadašnjih istraživanja.
Obrana će se održati u ponedjeljak, 13. prosinca 2021. godine u 11:00 sati online putem platforme ZOOM.

Više informacija u prilogu obavijesti.


Linked Documents:

Obavijest javna obrana istraživačog seminara Ana Selak.pdf