Go to the main Content

<< Back to the home page

« Back

Doc. dr. sc. Ivana Grčić

Prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju


CROSBI

LinkedIn

ResearchGate

Zavod: Department of Environmental Engineering
Kat: 1
Soba: 25
Konzultacije: -

Telefon: +385 42 408 945
Mobitel: -
E-mail: ivana.grcic@gfv.unizg.hr


Kolegij(i):

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša
Osnove zaštite zraka
Osnove procesnog inženjerstva

Diplomski studij Inženjerstvo okoliša
Tehnološki postupci
Pročišćavanje otpadnih plinova
Nove tehnologije i proizvodi
Kemijska sigurnost
Primijenjena zaštita okoliša


Kratka biografija:

Diplomirala 2006. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT, dipl. kem. inž., smjer: Procesi i proizvodi).
Doktorirala 2011. u području tehničkih znanosti, reakcijsko kemijsko inženjerstvo (FKIT).
Usavršavala se na University of Nottingham (2009/2010.) na razvoju matematičkih modela fotokatalitičke razgradnje onečišćivala u vodama, i na UPMC Pariz 2011. i 2013. na primjeni plazma procesa u pripremi fotokatalizatora.
Sudjelovala na preko 10 znanstveno-istraživačkih i bilateralnih projekata, i 3 COST akcije.
Sudjelovala u izradi tehnološke inovacije - ultrazvučnog pilot reaktora za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda (2013.).

Od 2017. radi kao docent sa Geotehničkom fakultetu. Aktivno sudjeluje u razvoju inovativnih tehnologija s ciljem postizanja energetski neovisnih interventnih sustava za pročišćavanje voda i zraka i sustava pasivne zaštite temeljenih na fotokatalizi.

Voditeljica projekta "Otpad & Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi)", sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru poziva "Ulaganje u znanost i inovacije - prvi poziv", referentni broj: KK.01.1.1.04.