Go to the main Content

<< Back to the home page

« Back

Prof.dr. sc. Nikola Sakač

CROSBI

ResearchGate

Zavod: Department of Environmental Engineering
Kat: 1
Soba: 24
Konzultacije: -

Telefon: +385 42 408 907
Mobitel: -
E-mail: nikola.sakac@gfv.unizg.hr


Kolegij(i):

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša
Kemija

Diplomski studij Inženjerstvo okoliša
Materijali u zaštiti okoliša
Kemijski senzori u inženjerstvu okoliša
Kemijska sigurnost
Okoliš i zdravlje

Doktorski studij Inženjerstvo okoliša
Senzori za zaštitu okoliša
Zelena analitička kemija


Kratka biografija:

Diplomirao 2006. Odjel za kemiju i Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku.
Doktorirao 2011. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu

Znanstveni fokus

  • istraživanje i razvoj kemijskih senzora i biosenzora za primjenu u monitoringu i zaštiti okoliša (voda, zemlja, zrak), biomedicini, poljoprivredi i industriji,
  • razvoj novih i brzih analitičkih metoda,
  • mikrofluidika,
  • nanomaterijali.
  • Sudjelovao na različitim projektima uz aktivnu suradnju s gospodarstvom: znanstveno-istraživački, inovacijski i razvojni, projekti transfera tehnologije, projekti dokazivanja koncepta, projekti razvoja funkcionalnog prototipa, bilateralni, projekti za umrežavanje, itd.
    Intenzivno surađuje sa sveučilištima/institutima iz zemlje i inozemstva.