Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Hidrotehničke građevine 2

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Hidrotehničke građevine 2

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 3. semestar

Cilj predmeta: Osposobiti buduće inženjere inženjerstva okoliša za izradu studija, projektiranje, nadzor i izvedbu hidrotehničkih građevina vezano uz iskorištenje vodnih snaga, te korištenje vode iz pregrađenih tokova.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Energija i snaga vode u okolišu (3). Princip korištenja vodnih snaga u prirodi. Socijalne potrebe na snazi i energiji, te uloga vodnih snaga (3). Osnovni tipovi hidroelektrana. Vrste i značaj istražnih radovi sa stajališta korištenja vodnih snaga (2). Hidroenergetski proračuni uz analizu vodnih tokova (2). Osnovna gospodarska svojstva hidroelektrana.Utjecaj hidroelektrana na okoliš. Zaštita okoliša vezano uz hidroelektrane (4). Niskotlačne hidroelektrane (2). Srednje i visoko tlačne hidroelektrane (2). Glavne grupe građevina kod hidroelektrana (4). Korištenje i održavanje hidroelektrana (2). Hidroenergetski potencijal u svijetu i kod nas (2). Primjeri izvedenih hidroelektrana u Hrvatskoj i svijetu (2). Kolokviji (2).
Auditorne vježbe i seminari (15): Primjena korištenja vodnih snaga na rješavanju posebnih hidrotehničkih zadataka za niskotlačne i visokotlačne hidroelektrane (10). Seminarski radovi (5).

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• izraditi hidrološki proračun za sigurnost hidrotehničkih zahvata
• koordinirati i sudjelovati u radu timova u projektiranju hidrotehničkih zahvata i izradi hidroloških studija riječnih bazena
• sintetizirati znanja iz temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi projekata hidrotehničkih građevina i korištenja energije vode iz rijeka i akumulacija
• izraditi studije i idejne projekte različitih vidova brana za hidroenergetsko korištenje vode iz akumulacija
• sudjelovati u rješavanju problema zaštite okoliša vezano uz hidroelektrane
• surađivati u izradi studija utjecaja na okoliš
• surađivati u izradi studija utjecaja na okolišu vezano na objekte hidroelektrane

4 ECTS

Nastavnik: -
Suradnik: Karlo Leskovar, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

[1] Stojić, P.: Hidrotehničke građevine, knjiga I, Sveučilište u Splitu, Građevinski fakultet, Split, 1997.
[2] Stojić, P.: Hidrotehničke građevine, knjiga III, Sveučilište u Splitu, Građevinski fakultet, Split, 1999.

Preporučena:

[1] Stojić, P.: Hidrotehničke građevine, knjiga III, Sveučilište u Splitu, Građevinski fakultet, Split, 1998.