Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Prof.dr.sc. Ranko Biondić

Prodekan za poslovanje


LinkedIn

CROSBI

Google Scholar

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-5763-9217

Zavod: ZHT
Kat: 3
Soba: 91a
Konzultacije: četvrtkom od 9 sati

Telefon: +385 42 408 917
Mobitel: -
E-mail: rbiondic@gfv.unizg.hr


Kolegij(i):

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša:
GIS
Hidrogeologija

Diplomski studij Inženjerstvo okoliša:
Upravljanje vodama
Hidrogeologija krša

Doktorski studij Inženjerstvo okoliša:
Upravljanje i zaštita vodnih resursa
Okolišna hidrogeologija

Poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo:
Zaštita krških vodonosnika


Kratka biografija:

Doktorirao: 2005. (Zaštita voda gornjega dijela sliva Kupe; mentori: prof.emeritus Darko Mayer i prof.dr.sc. Sanja Kapelj)
Magistrirao: 2001. (Gospodarenje podzemnim vodama i zaštita priobalnih krških vodonosnika na primjeru izvorišta sjevernog dijela Hrvatskog primorja; mentori: prof.emeritus Darko Mayer i prof.dr.sc. Ranko Žugaj)
Diplomirao: 1996. (Utjecaj mora na izvorište pitke vode u Bakarskom zaljevu na primjeru izvorišta Perilo; mentor: prof.emeritus Darko Mayer)

Od 1993. do 2006. godine zaposlen je u Hrvatskome geološkom institutu gdje je radio na znanstvenom projektu MZO "Osnovna hidrogeološka karta RH" kao voditelj teme "Gorski kotar". 2006. godine prelazi na Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu na mjesto docenta. Od 2008. godine voditelj je Ureda za međunarodnu suradnju na Geotehničkom fakultetu, a u mandatu od 2009.-2011. godine prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju. U srpnju 2011. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Od 2011. do 2016. godine bio je predstojnik Zavoda za hidrotehniku Geotehničkog fakulteta.
Član je Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 2009. godine. Od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2020. godine obnašao je dužnost dekana Geotehničkog fakulteta i člana Senata Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. listopada 2020. godine obnaša dužnost prodekana za poslovanje. U veljači 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. U prosincu 2022. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju.

Stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja položio je 2003. godine. Bio je voditelj velikog broja projekata i studija vezanih uz zaštitu i upravljanje krškim vodonosnicima. Sudjelovao je u pripremi Planova upravljanja vodnim područjima.

Član je Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja HAZU, Hrvatskog geološkog društva, IAH (International association of hydrogeologists), IAEG (International association of engineering geology) i Hrvatskog društva za zaštitu voda.

Od 2017. godine član suradnik je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Odjelu građevinarstva i geodezije.