Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Smjer Geoinženjerstvo okoliša

Kategorija: Diplomski studij

Po završetku ovog smjera stječu se kompetencije za sljedeće djelatnosti:


  • planiranje i organiziranje geofizičkih istraživanja u svrhu otkrivanja ležišta mineralnih sirovina, vodonosnika, determinacije geološke građe pliće Zemljine kore u svrhu temeljenja graditeljskih i hidrotehničkih objekata i detekcije otpada;
  • planiranje, osmišljavanje i organiziranje terenskih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvu;
  • predlaganje i preporuka minerskih radova u graditeljstvu za iskope raznih namjena, u cestogradnji, pri izradi hidrotehničkih i podzemnih građevina, rušenju nesvrhovitih objekata i eksploataciji mineralnih sirovina;
  • planiranje, osmišljavanje i preporučivanje izvedbi i sanacije složenih geotehničkih građevina u tlu: duboki i plitki temelji, nasute brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, građevinske jame, prometnice u usjecima i zasjecima, odlagališta otpada i slično;
  • prikupljanje, analiziranje, vizualiziranje i rješavanje srednje složenih zadatka vezano uz daljinska istraživanja u području geotehničkog inženjerstva okoliša;
  • primjena terestričkih, aerofotogrametrijskih snimaka i skeniranih podataka te njihova interpretacija i implementacija s brojčanim vrijednostima iz baza podataka u različite tematske GIS-ove;
  • analiza i primjena satelitskih snimaka iz različitih misija s raznovrsnim senzorima koji prikupljaju podatke s ciljem njihovih primjena u: geofizici, geologiji, hidrotehnici, poljoprivredi i šumarstvu, prostornom planiranju i zaštiti okoliša, procjenama o kvaliteti zraka;
  • predlaganje, planiranje i surađivanje kod izvođenja svih vrsta radova s ciljem uklanjanja onečišćivala ili remedijacije tla i vode posebnim materijalima za zaštitu okoliša;
  • procijena rizika i surađivanje u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša te suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu.


Novosti i objave

13. I. 2021. Obavijest o ishodu natječaja za radno mjesto

Autor objave: Dubravka Zegnal

Sukladno natječaju raspisanom 04.12.2020. i na temelju razgovora sa kandidatima, dekan je donio Odluku o zapošljavanju Tatjane Kreč, mag.oec., na...
+

13. I. 2021. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ

Autor objave: Dubravka Zegnal

Za zapošljavanje jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – Stručni suradnik, interni naziv: Stručni suradnik u računovodstvu...
+

13. I. 2021. HRZZ - Otvaranje natječaja IPCH-2021-04

Autor objave: Dubravka Zegnal

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Swiss National Science Foundation (SNSF) a u okviru...
+

8. I. 2021. Javna obrana istraživačkog seminara na PDS

Autor objave: Iva Majer

Javna online obrana istraživačkog seminara doktorandice Melite Srpak na doktorskom studiju Inženjerstva okoliša održat će se u ponedjeljak 18....
+

5. I. 2021. Produljenje rada od kuće i nastave na daljinu

Autor objave: Ivana Melnjak

Zbog nastavka nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane bolešću COVID-19, donesena je nova odluka o privremenom ograničenju većine fizičkih...
+

23. XII. 2020. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ

Autor objave: Dubravka Zegnal

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto I....
+