Go to the main Content

<< Back to the home page

Obavijest o ishodu natječaja

Author of Announcements: Štefanija Hrgović, 03.06.2024. in category: Natječaji

Sukladno natječaju raspisanom 30.04.2024. za zapošljavanje jednog zaposlenika (m/ž) na slobodno radno mjesto Voditelj ustrojstvene jedinice 4, interni naziv: Voditelj računovodstva na neodređeno vrijeme,Dekan Geotehničkog fakulteta je donio Odluku o zapošljavanju kandidatkinje Maje Krivak, mag.oec.


Linked Documents:

Odluka_Voditelj računovodstva.pdf