Go to the main Content

<< Back to the home page

NATJEČAJ za upis studenata na doktorski studij Inženjerstvo okoliša u akademskoj godini 2024./2025.

Author of Announcements: Iva Majer, 29.05.2024. in category: Natječaji

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je NATJEČAJ za upis nove generacije studenata
doktorskog studija Inženjerstvo okoliša u akademskoj godini 2024./2025.

Doktorski studij traje tri godine. Završetkom doktorskog studija stječe se akademski stupanj doktora/doktorice u području tehničkih znanosti (dr. sc. tech.).
Studij obuhvaća istraživačko polje: 2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti; grana: 2.16.01. Inženjerstvo okoliša.

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij ili dodiplomski studij u području tehničkih znanosti na domaćem ili inozemnom sveučilištu.
Upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij iz drugih znanstvenih polja, uz polaganje razlikovnih kolegija (odluku donosi Odbor za poslijediplomske studije nakon razgovora s kandidatom).

Razgovor s prijavljenim pristupnicima obvezan je dio upisnog postupka. Konačan odabir pristupnika temelji se na odluci Odbora za poslijediplomske studije.

Detaljniji opis studija i obrasci za prijavu nalaze se na web stranici: Doktorski studij i Prijava na natječaj

Ispunjeni obrazac prijave šalje se na mail doktorski.studij@gfv.unizg.hr, a kompletna dokumentacija se šalje preporučeno poštom na adresu Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin s naznakom „Prijava za upis na doktorski studij“ ili predaje osobno u uredu za prijem pošte Fakulteta.