Go to the main Content

<< Back to the home page

NATJEČAJ za upis studenata u 1. godinu diplomskog studija na Geotehničkom fakultetu u akademskoj godini 2023./2024.

Author of Announcements: Iva Majer, 21.07.2023. in category: Natječaji

Upiši diplomski studij na Geotehničkom fakultetu!

Prilikom prijave možeš birati između tri studijska smjera - Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje vodama i Upravljanje okolišem.

Prijave za razredbeni postupak primaju se 21. i 22. 09. 2023. od 8,00 do 11,00 sati u Studentskoj referadi, a upisi na diplomski studij će se održati 29.09.2023.

Za više detalja pročitaj natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. Natječaj je objavljen na stranicama Sveučilišta u Zagrebu, a tebe zanimaju stranice 41 do 44.

Za sve dodatne informacije o upisima u prvu godinu diplomskog studija na Geotehničkom fakultetu možete se obratiti na:

Telefon: +385 (42) 408 904 ili
E-mail: studentska.referada@gfv.unizg.hr

Voditeljica studentske referade: gđa. Sanja Majer


Linked Documents:

Kriteriji popunjavanja smjerova na sveučilišnom diplomskom studiju Inž. okoliša prilikom upisa u ak.god. 2023.-2024..pdf
Diplomski studij 2023.-2024. - natječaj.pdf