Go to the main Content

<< Back to the home page

Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto I. vrste - viši asistent

Author of Announcements: Maja Hulama, 06.07.2023. in category: Natječaji

Sukladno natječaju raspisanom 17.05.2023. za zapošljavanje jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – Viši asistent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Interdisciplinarne tehničke znanosti, grana: Inženjerstvo okoliša, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za inženjerstvo okoliša. Dekan Geotehničkog fakulteta je donio Odluku o zapošljavanju kandidatkinje Lucije Radetić.


Linked Documents:

24869-FV odluka usvajanje mišljenja SP viši asistent Lucija Radetić.pdf