Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša (UP.03.1.1.04.0059)

Kategorija: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA
Cilj projekta je stjecanje ključnih znanja i kompetencija studenata tijekom studija kroz razvoj stručne prakse u području inženjerstva okoliša koja uključuje i usavršavanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja visokog učilišta te razvoj partnerstva s poslodavcima. Rezultat projekta je razvijen institucijski sustav stručne prakse s pripadajućim online sustavom planiranja i praćenja njezine kvalitete te pozitivan utjecaj na povećanje zapošljivosti u području zaštite okoliša, s naglaskom na primjenu inovativnih rješenja u gospodarstvu.

Službenu stranicu projekta SPIO pogledajte na poveznici i pratite zanimljive sadržaje.

Trajanje projekta:
2020. - 2023.

Nositelj projekta:
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partneri:
Institut za razvoj i međunarodne odnose
Hrvatsko društvo inženjera geotehnike
Veleučilište Velika Gorica
Zelena energetska zadruga
Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta - AMAC-GFV

Izvor financiranja projekta:
Europski socijalni fond 2014.-2020.

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Posredničko tijelo razine 2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Ukupna vrijednost projekta: 3.974.834,79 kuna.
Ukupni udio bespovratnih sredstava: 100%

Voditelj projekta:
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški

Administrator projekta:
Ana Rosan, mag.ing.amb.

Suradnici s GFV-a:
Izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić
Prof.dr.sc. Ranko Biondić
Prof.dr.sc. Sanja Kovač
Doc.dr.sc. Jelena Loborec
Prof.dr.sc. Igor Petrović
Doc.dr.sc. Dragana Dogančić
Doc.dr.sc. Ivana Presečki