Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV) (KK.05.1.1.02.0022)

Kategorija: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA
Projekt je usmjeren na istraživanje neželjenih posljedica klimatskih promjena u priobalnim krškim vodonosnicima – povećanja saliniteta i temperature vode, pogoršanje kakvoće te pronalaženju mjera prilagodbe na njih u sektorima vodnih resursa, turizma, poljoprivrede i zdravstva. Jedan od glavnih čimbenika koji utječe na te pojave je prekomjerna sezonska eksploatacija vodonosnika za potrebe vodoopskrbe, posebno tijekom ljetnih razdoblja kada su potrebe za vodom najveće. Projektom će se uspostaviti monitoring podzemnih i površinskih voda na tri pilot područja (Zadar, Korčula, Cres) za koja će se analizirati kakvoća i količine površinskih i podzemnih voda te izraditi klimatski i hidrološki modeli za razdoblje do kraja ovoga stoljeća.

Trajanje projekta:
2020. - 2022.

Nositelj projekta:
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partneri:
Hrvatski geološki institut
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Državni hidrometeorološki zavod

Izvor financiranja projekta:
Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.
Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Posredničko tijelo razine 2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ukupna vrijednost projekta: 3.113.833,96 kuna.
Ukupni udio bespovratnih sredstava: 84,9999994%

Voditelj projekta:
Prof.dr.sc. Ranko Biondić

Suradnici s GFV-a:
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
Doc.dr.sc. Ivana Grčić
Doc.dr.sc. Jelena Loborec
Karlo Leskovar, mag.ing.geoing.
Novozaposleni stručni suradnik


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+