Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV) (KK.05.1.1.02.0022)

Kategorija: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA
Projekt je usmjeren na istraživanje neželjenih posljedica klimatskih promjena u priobalnim krškim vodonosnicima – povećanja saliniteta i temperature vode, pogoršanje kakvoće te pronalaženju mjera prilagodbe na njih u sektorima vodnih resursa, turizma, poljoprivrede i zdravstva. Jedan od glavnih čimbenika koji utječe na te pojave je prekomjerna sezonska eksploatacija vodonosnika za potrebe vodoopskrbe, posebno tijekom ljetnih razdoblja kada su potrebe za vodom najveće. Projektom će se uspostaviti monitoring podzemnih i površinskih voda na tri pilot područja (Zadar, Korčula, Cres) za koja će se analizirati kakvoća i količine površinskih i podzemnih voda te izraditi klimatski i hidrološki modeli za razdoblje do kraja ovoga stoljeća.

Trajanje projekta:
2020. - 2022.

Nositelj projekta:
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partneri:
Hrvatski geološki institut
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Državni hidrometeorološki zavod

Izvor financiranja projekta:
Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.
Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Posredničko tijelo razine 2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ukupna vrijednost projekta: 3.113.833,96 kuna.
Ukupni udio bespovratnih sredstava: 84,9999994%

Voditelj projekta:
Prof.dr.sc. Ranko Biondić

Administrator projekta:
Lucija Plantak, mag.ing.amb.

Suradnici s GFV-a:
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
Izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić
Doc.dr.sc. Jelena Loborec
Dr.sc. Karlo Leskovar

VIŠE INFORMACIJA NA www.ukv-projekt.eu!