Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja

Kategorija: Projekti

KRATAK OPIS PROJEKTA
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Gumiimpex-GRP d.o.o. provode istraživačko-razvojni projekt u cilju postizanja ekološke inovacije - višenamjenskih proizvoda od reciklirane gume s fotokatalitički aktivnom površinom. Primijenjena istraživanja provode se kroz faze industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u smislu ispitivanja tehnološkog koncepta te razvoja gotovog proizvoda. Cilj je postići snažniji utjecaj na gospodarski rast omogućavanjem pristupa tehnologijama i prijenosa znanja i olakšavanjem iskorištavanja rezultata istraživanja i razvoja njihovim širenjem.

Internetska stranica projekta
www.rgsf.eu

Trajanje projekta:
22.12.2020. - 22.12.2023.

Nositelj projekta:
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partneri:
Gumiimpex-GRP d.o.o. Varaždin

Izvor financiranja projekta:
Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Posredničko tijelo razine 2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Ukupna vrijednost projekta: 6.839.099,25 kuna
EU sufinanciranje projekta: 5.074.420,62 kuna

Voditelj projekta:
Prof.dr.sc. Mladen Božičević

Istraživački tim sa GFV-a:
Doc.dr.sc. Ivana Grčić - koordinatorica Istraživačkog tima
Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Prof.dr.sc. Ranko Biondić
Doc.dr.sc. Robert Pašičko
Izv.prof.dr.sc. Igor Petrović
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
Doc.dr.sc. Vitomir Premur
Dr.sc. Marko Petric
Dr.sc. Ivana Presečki
Saša Zavrtnik, dr.med.vet.

Administratorica projekta:
Tatjana Kreč, mag.oec.
e-mail: tatjana.krec@gfv.unizg.hr

Doktorandi:
Marija Tomaš, mag.ing.amb.
Paula Benjak, mag.ing.amb.
Benjamin Radetić, mag.ing.amb.