Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja bioosušenog otpada kao preduvjet energetske oporabe - WtE

Kategorija: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA
Cilj projekta je stvoriti specifičnu i dugoročnu istraživačku nišu za eksperimentalni i numerički laboratorij na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s centrom izvrsnosti u Austriji koja se temelji se na višegodišnjoj ekspertizi u području numeričkog modeliranja profesora Ericha Bauera s TU Graz. Rezultati ovog projekta dozvolit će racionalniji pristup u projektiranju odlagališta otpada te pružiti sveobuhvatan skup dobro kontroliranih, novih generičkih mjerila za računalnu validaciju različitih aspekata modeliranja MBO otpada.

Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost

Voditelj projekta:
Izv.prof.dr.sc. Igor Petrović

Trajanje projekta:
2018. - 2022.

Istraživačka skupina:
Nikola Kaniški, mag.ing.amb.
Nikola Hrnčić, mag.ing.geoing., mag.ing.aedif.
{{ivana-melnjak}}
Linke Li

Suradnici:

Erich BAUER, ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing., Dr.techn., habil.
Doc.dr.sc. Ivan Hip
Izv.prof.dr.sc. Boris Kavur
Izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić


Vezane poveznice:

http://wte.gfv.hr/