Go to the main Content

<< Back to the home page

Ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja bioosušenog otpada kao preduvjet energetske oporabe - WtE

Category: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA
Cilj projekta je stvoriti specifičnu i dugoročnu istraživačku nišu za eksperimentalni i numerički laboratorij na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s centrom izvrsnosti u Austriji koja se temelji se na višegodišnjoj ekspertizi u području numeričkog modeliranja profesora Ericha Bauera s TU Graz. Rezultati ovog projekta dozvolit će racionalniji pristup u projektiranju odlagališta otpada te pružiti sveobuhvatan skup dobro kontroliranih, novih generičkih mjerila za računalnu validaciju različitih aspekata modeliranja MBO otpada.

Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost

Voditelj projekta:
Associate Professor Igor Petrović

Trajanje projekta:
2018. - 2022.

Istraživačka skupina:
Nikola Kaniški, mag.ing.amb.
Nikola Hrnčić, mag.ing.geoing., mag.ing.aedif.
{{ivana-melnjak}}
Linke Li

Suradnici:

Erich BAUER, ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing., Dr.techn., habil.
Assistant Professor Ivan Hip
Associate Professor Boris Kavur
Associate Professor Anita Ptiček Siročić


Linked Links:

http://wte.gfv.hr/