Go to the main Content

<< Back to the home page

Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja

Category: Projekti

KRATAK OPIS PROJEKTA
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Gumiimpex-GRP d.o.o. provode istraživačko-razvojni projekt u cilju postizanja ekološke inovacije - višenamjenskih proizvoda od reciklirane gume s fotokatalitički aktivnom površinom. Primijenjena istraživanja provode se kroz faze industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u smislu ispitivanja tehnološkog koncepta te razvoja gotovog proizvoda. Cilj je postići snažniji utjecaj na gospodarski rast omogućavanjem pristupa tehnologijama i prijenosa znanja i olakšavanjem iskorištavanja rezultata istraživanja i razvoja njihovim širenjem.

Internetska stranica projekta
www.rgsf.eu

Trajanje projekta:
22.12.2020. - 22.12.2023.

Nositelj projekta:
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partneri:
Gumiimpex-GRP d.o.o. Varaždin

Izvor financiranja projekta:
Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Posredničko tijelo razine 2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Ukupna vrijednost projekta: 6.839.099,25 kuna
EU sufinanciranje projekta: 5.074.420,62 kuna

Voditelj projekta:
Full Professor Mladen Božičević

Istraživački tim sa GFV-a:
Izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić - koordinatorica Istraživačkog tima
Associate Professor Aleksandra Anić Vučinić
Professor Stjepan Strelec
Professor Ranko Biondić
Doc.dr.sc. Robert Pašičko
Associate Professor Igor Petrović
Associate Professor Hrvoje Meaški
Assistant Professor Vitomir Premur
DSc Marko Petric
{{ivana-melnjak}}
Saša Zavrtnik, doctor of veterinary medicine

Administratorica projekta:
Tatjana Kreč, mag.oec.
e-mail: tatjana.krec@gfv.unizg.hr

Doktorandi:
Marija Tomaš, mag.ing.amb.
Paula Benjak, mag.ing.amb.
Benjamin Radetić, mag.ing.amb.