Go to the main Content

<< Back to the home page

Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi)

Category: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA
Projekt je usmjeren na razvoj tehničkog rješenja solarne fotokatalize, kao četvrtog stupnja pročišćavanja voda u cilju maksimalnog smanjenja rizika po okoliš. Intenzifikacija procesa solarne fotokatalize uključuje razvoj gotovih fotokatalitičkih oblika iz nanokompozita TiO2/CNT i primjenu aditivnih tehnologija. Na principima kružnog gospodarstva, razvit će se tehnologija proizvodnje CNT-a kao novoga proizvoda iz otpada. Integralni pristup inženjerstvu okoliša zaokružuje rješavanje problematike mikroonečišćivala prisutnih u površinskim vodama i izlaznim tokovima s pročistača.

Službenu stranicu projekta OS-Mi pogledajte na poveznici i pratite zanimljive sadržaje.

Trajanje projekta:
20.12.2019. - 20.12.2022.

Nositelj projekta:
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partneri:
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Institut Ruđer Bošković
Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Izvor financiranja projekta:
Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.
Europski strukturni i investicijski fondovi
Ulaganje u Znanost i inovacije

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Posredničko tijelo razine 2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Ukupna vrijednost projekta: 8.518.482,20 kuna
Ukupni udio bespovratnih sredstava: 6.056.339,23 kuna

Voditelj projekta:
Izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić

Suradnici s GFV-a:
Associate Professor Aleksandra Anić Vučinić
Associate Professor Igor Petrović
Associate Professor Hrvoje Meaški
Associate Professor Anita Ptiček Siročić
Associate Professor Ivan Kovač
Prof.dr.sc. Nikola Sakač
Assistant Professor Jelena Loborec
Assistant Professor Mario Gazdek
Doc.dr.sc. Robert Pašičko
{{ivana-melnjak}}
DSc Denis Težak
Doc.dr.sc. Lucija Radetić
Kristina Miklec, mag.ing.amb.
Karlo Leskovar, Ph.D.