Go to the main Content

<< Back to the home page

Pčele spasi da se život na Zemlji ne ugasi

Category: Projekti

Dana 07. svibnja 2021. godine Varkom d.d. iz Varaždina donio je odluku o donaciji financijskih sredstava Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u svrhu provedbe projekta „Pčele spasi da se život na Zemlji ne ugasi“. Temeljem te odluke sklopljen je 13. svibnja 2021. odgovarajući ugovor. Okosnica projekta je očuvanje bioraznolikosti i sinergija s javnim voćnjakom u gradu Varaždinu kroz uspostavu javnog pčelinjaka sa svrhom edukacije o važnosti i zaštiti pčela od opasnosti (onečišćenja) koje prijete njihovom opstanku.

S obzirom na usmjerenje Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u polju Inženjerstva okoliša, što obuhvaća zaštitu okoliša, prirode te održivi razvoj, namjera je projektnim sredstvima doprinijeti ostvarenju misije ove visokoškolske institucije kroz djelovanje na dobrobit lokalne zajednice. To podrazumijeva nabavu pčelinjih zajednica u suvremenim košnicama, s potrebnom opremom i lijekovima, koje bi bile postavljene u neposrednoj blizini Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, na zemljištu netom zasađenog javnog voćnjaka, jedinog takvog u ovom dijelu Europe.

Ovakva sinergija javnog voćnjaka i pčelinjaka doprinijela bi edukaciji i promoviranju zdravog života, međuovisnosti čovjeka i prirode te širenju svijesti o štetnom utjecaju sve prisutnih onečišćenja u svim sastavnicama okoliša. Ideja urbanog pčelarstva nije nova, i dok je u svijetu raširena, kod nas je još uvijek novina. Neposredne i posredne koristi od pčela medarica dokazano su višestruke, ali u 21. stoljeću broj pčela na razini vrsta i na razini brojnosti zajednica je u opadanju. Pošto su one jedni od primarnih oprašivača većine biljaka cvjetnica, nameće se zaključak da opstanak velikog broja biljnih vrsta ovisi upravo o njima.

Varaždin je grad cvijeća, poznat po parkovima, zelenim površinama, gradskim gredicama, nedavno zasađenom javnom voćnjaku i mnogobrojnim privatnim vrtovima i voćnjacima. Sve to implicira potrebu za oprašivačima, konkretno za pčelama, koje su potvrđeno zaslužne za 70 % oprašivanja usjeva kojima se hrani čovječanstvo. Ideja je upoznati širu javnost, počevši od vrtićke dobi, sa životom pčela, njihovom nezamjenjivom ulogom u ekosustavu, njihovim doprinosom opstanku biljaka i ljudi, ali ujedno istaknuti i opasnosti koje posljednjih desetljeća ozbiljno prijete pčelama. Sve sa ciljem promjene ponašanja zajednice čiji će se pozitivni utjecaji očitovati kroz shvaćanje važnosti pčela za opstanak planeta kakvog poznajemo, za opstanak čovječanstva i za održanje bioraznolikosti.