Go to the main Content

<< Back to the home page

STEM centar za djecu i mlade

Category: Projekti

ESF PROJEKT - STEM CENTAR ZA DJECU I MLADE

(UP.04.2.1.10.0076)

Cilj projekta:

Potaknuti popularizaciju STEM-a među djecom i mladima kroz aktivnosti jačanja kapaciteta HDIG i najmanje 4 drugih organizacija civilnoga društva te kroz uspostavu i provedbu aktivnosti STEM Centra u prostoru Geotehničkog fakulteta.

Svrha projekta:

Svrha ovog projekta je jačanje kapaciteta Hrvatskog društva inženjera geotehnike (HDIG) i drugih udruga za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a kroz provedbu ciljanih STEM programa, unaprjeđenje suradnje s Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kroz uređenje STEM centra u prostorijama fakulteta i povećanje broja popularnih STEM aktivnosti. Ovim će se projektom povećati prirodoslovne i inženjerske vještine krajnjih korisnika, odnosno djece, mladih i ostalih građana koji će biti uključeni u aktivnosti i programe namijenjene povećanju popularnosti STEM-a.

Ukupna vrijednost projekta: 2.290.750,91 kn - projekt je financiran sredstvima Državnog proračuna RH (15%) i sredstvima Europskog socijalnog fonda (85%).
Razdoblje provedbe projekta: 29.06.2021. – 29.06.2023.
Korisnik projekta: Hrvatsko društvo inženjera geotehnike (HDIG)
Projektni partner: Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin (GFV)

Više o projektu na: https://stemcentar.uig.hr/