Go to the main Content

<< Back to the home page

VIRTULAB - Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine (KK.01.1.1.02.0022)

Category: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt Virtulab – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine uspostavit će virtualni istraživački centar integracijom i opremanjem 15 postojećih laboratorija na 5 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu iz sektora neenergetskih primarnih i sekundarnih sirovina (eng. Raw Materials). Projekt Virtulab usklađen je s glavnim idejama EIT KIC Raw materials konzorcija, u kojem Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao pridruženi partner. Virtu-laboratoriji se bave istraživanjem, eksploatacijom, oplemenjivanjem, proizvodnim procesima i zamjenskim materijalima i sirovinama. Projekt je planiran je kao centralna interdisciplinarna podrška industrijskim partnerima iz sektora rudarstva, geologije, geološkog i geotehničkog inženjerstva, kemijskog inženjerstva, metalurgije i prehrambene tehnologije.
Uspostava virtualnog istraživačkog centra za primarne i sekundarne sirovine ojačat će znanstveno-istraživački rad na fakultetima i podići kvalitetu izvođenja nastave, omogućit ravnopravno sudjelovanje u EIT Raw materials konzorciju, a istovremeno će stvoriti prostor za komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja i praktičnu primjenu inovacija u gospodarstvu.
Važan aspekt ispitivanja koja će se provoditi u okviru VIRTULAB-a odnosi se na mogućnost praktične primjene rezultata istraživanja o: recikliranju i ponovnoj uporabi sirovina za potrebe gospodarstva, poboljšanju iskoristivosti ne-energetskih sirovina, optimizaciji i povećanju kvalitete i oporabe materijala i smanjenju uporabe energije.

Trajanje projekta:
2018. - 2020.

Nositelj projekta:
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partneri:
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Izvor financiranja projekta:
Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.
Europski strukturni i investicijski fondovi

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Posredničko tijelo razine 2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Voditelj projekta:
Izv.prof.dr.sc. Sibila Borojević Šoštarić (RGNF)

Voditelj ispred GFV-a:
Associate Professor Igor Petrović


Linked Documents:

Virtulab brosura final 2021-03.pdf