Go to the main Content

<< Back to the home page

TO SAM JA - INŽENJER OKOLIŠA

Category: Projekti

TO SAM JA - INŽENJER OKOLIŠA

ANALIZA IMIDAKLOPRIDA I PRODUKATA FOTORAZGRADNJE U VODAMA POMOĆU Q-TOF SUSTAVA

Završni rad – 2022.


Autor: Anja Domitrek
Mentor: izv. prof.dr.sc. Ivana Grčić
Kontakt: anja.domitrek@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster

UTJECAJ POVEĆANJA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA NA SAKUPLJAČKU

Završni rad – 2022.


Autor: Arno Dalmatinac
Mentor: prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Kontakt: arno.dalmatinac@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster

MEHANIZMI FOTOKATALITIČKE TRANSFORMACIJE NOx U ZRAKU

Završni rad – 2022.


Autor: Danijela Petković Blažeković
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić
Kontakt: danijela.petkovic@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster

GLIFOSAT KAO ONEČIŠĆIVALO OKOLIŠA

Završni rad – 2022.


Autor: Elena Ježek
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač
Kontakt: elena.jezek@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster

MONITORING FIZIKALNIH PARAMETARA POMOĆU ARDUINO PLATFORME

Završni rad – 2022.


Autor: Ivana Perović
Mentor: doc.dr.sc. Ivan Hip
Komentor: dr.sc. Marko Petric
Kontakt: ivana.perovic@gfv.hr


Preuzmi poster

AKUMULACIJA TEŠKIH METALA U PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

Završni rad – 2022.


Autor: Juri Rovati
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Loborec
Kontakt: juri.rovati@gfv.hr


Preuzmi poster

ELEMENTI HIDROGEOLOŠKE KARTE I NJIHOVA PRIPREMA ZA PRIKAZ U GIS-U

Završni rad – 2022.


Autor: Lana Loborec
Mentor: prof.dr.sc. Ranko Biondić
Kontakt: lana.loborec@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


VOLUMETRIJSKE METODE ANALIZE

Završni rad – 2022.


Autor: Maja Jurenec
Mentor: izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić
Kontakt: maja.jurenec@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


METODE IMOBILIZACIJE TiO2 NA RECIKLIRANOJ GUMI

Završni rad – 2022.


Autor: Filip Kramar
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić
Kontakt: filip.kramar@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


ANALIZA RAZLIKA PRORAČUNA NOSIVOSTI PLITKIH TEMELJA IZMEĐU STARIH I NOVIH TEHNIČKIH PROPISA

Završni rad – 2022.


Autor: Mihaela Dukić
Mentor: prof.dr.sc. Krešo Ivandić
Kontakt: mihaela.dukic@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


INŽENJERSKI I OKOLIŠNI PROBLEMI U KRŠKIM PODRUČJIMA

Završni rad – 2022.


Autor: Mladen Šiljeg
Mentor: izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
Kontakt: mladen.siljeg@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Završni rad – 2022.


Autor: Doris Vučković
Mentor: prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Kontakt: doris.vuckovic@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


TEHNOLOGIJE OTKOPAVANJA STIJENSKE MASE

Završni rad – 2022.


Autor: Anita Lacko
Mentor: doc.dr.sc. Jasmin Jug
Kontakt: anita.lacko@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


METODE ODREĐIVANJA POVRŠINSKI AKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU

Završni rad – 2022.


Autor: Jelena Maloić
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač
Kontakt: jelena.maloic@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


NEČISTOĆA U AMBALAŽNOM OTPADU

Završni rad – 2022.


Autor: Nina Maslić
Mentor: prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Kontakt: nina.maslic@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


GEOTEHNIČKA TERENSKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE SANACIJE KLIZIŠTA U ĐURMANCU

Završni rad – 2022.


Autor: Lucija Mateša
Mentor: prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Komentor: doc.dr.sc. Jasmin Jug
Kontakt: lucija.matesa@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


UTJECAJ ZELENOG PLANA EU NA GRADNJU NOVIH I OBNOVU POSTOJEĆIH ZGRADA

Završni rad – 2022.


Autor: Luka Benjak
Mentor: doc.dr.sc. Vlasta Zanki
Kontakt: luka.benjak@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


RECIKLIČNOST ELEKTRIČNOG I ELEKTRONIČKOG OTPADA

Završni rad – 2022.


Autor: Stela Cuklin
Mentor: prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Kontakt: stela.cuklin@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster