Go to the main Content

<< Back to the home page

Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvičkih jezera

Category: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA
Cilj projekta je povećati postojeće spoznaje o geološkim, hidrogeološkim, hidrološkim i geokemijskim obilježjima sliva i jezerskog sustava, modelirati fizičke i kemijske procese koji se događaju unutar jezerskog sustava i/ili na njega utječu te u konačnici uspostaviti plauzibilni hidrodinamički model cijelog sustava. Takav model omogućio bi prognoziranje utjecaja mogućih promjena na jezerski sustav i posljedično održivo korištenje i zaštitu tog jedinstvenog krškog fenomena. Rezultati projekta također bi mogli u budućnosti poslužiti i za izradu modela rasta sedrenih barijera.

Naručitelj:
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera

Institucije u konzorciju:
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Geofizički odjel
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditeljica projekta:
Prof.dr.sc. Zvjezdana Bencetić Klaić (PMF)

Voditelj GFV tima:
Professor Sanja Kapelj

Trajanje projekta:
2016. - 2020.

Suradnici s GFV-a:
DSc Dragana Dogančić
Associate Professor Hrvoje Meaški
Assistant Professor Jelena Loborec
Associate Professor Anita Ptiček Siročić
Professor Ranko Biondić